Ang King Kaibigan Essay

Ang King Kaibigan Essay-21
Sa panahon ni Rizal laganap ang pangmamata ng mga espanyol sa ating mga Pilipino.

Tags: Bsnl Business PlanApplication Essay In Microeconomics TheoryWhy Mba EssayEssays On Shakespeare'S Sonnet 130Paranoid Schizophrenia Research PaperDissertation AbsractWriting Legal Research PaperSsat Essay QuestionProse Essay Meaning

Why does our government even participate in the ZTE scandal, time and again we have proven to be dependent on foreign investments as if we cannot stand on our own two feet.

Our youth do not show nationalism as well, our culture, a majority of it, is westernized.

Narito pa rin ang mga taong humahadlang sa pagunlad ng pilipinas.

Alipin pa rin ang mga Pilipino, alipin hindi ng mga dayuhan, kundi ang mga kapwa Pilipino.

Halimbawa ay dalawang magkaibigan, ang isa’y may trabaho’t ang isa’y nag a-apply sa pinagtatrabahuhan ng isa, sinisiraan ng nagtatrabaho na sa kanyang boss ang kaibigang nagaapply.

Ayaw ng isa na makapantay sa kaniya ang kaibigan niya.Itinuring natin siyang isang pambansang bayani dahil kanyang inalay ang kanyang buhay para sa ating lahi.Tumayo siya laban sa mga dayuhang mananakop, particular sa mga espanyol maging sa mga prayle nito.Sometimes people bribe police men when they commit traffic violations, the list can be endless.Since we have identified the root problem of our society, we must know what caused it.Hinahadlangan ng mga espanyol ang pagkatuto ng mga Pilipino sa pangambang labanan sila ng mga ito, at maagaw sa kanila ang kapangyarihan.Nais nilang sila lamang ang mga nakaka-angat at ayaw nilang may mga pilipinong makapantay sa kanila.Most of the problems nowadays stem from a lack of funds from the government.Corruption is the root of all this, and if there is corruption, there is poverty, and if there is poverty there is discontentment, and disillusionment.Sanaysay: Kailangan pa ba ng Rizal sa Kasalukuyang Panahon?Si Rizal sa kanyang panahon ay tumayo para sa mga Pilipino.

SHOW COMMENTS

Comments Ang King Kaibigan Essay

The Latest from superfrenchbulldog.ru ©