Economic Geography Dissertations

Especially small and mid-caps have to fulfill some (pre-)conditions for adequate refinancing.The bond placement can be an alternative to classical debt financing.Součástí DP by mělo být využití sofistikovaných matematicko-statistických metod pro hodnocení dosažené úrovně konkurenceschop­nosti na zvolené časové řadě.

Tags: Recurring Theme EssayIslam Muslims And The Us Essays On Religion And PoliticsStrategies For Teaching Critical Thinking Across The CurriculumLocke Empiricism EssayThesis Statement About Love In Romeo And JulietDissertations Mathematics Education

Emphasis is, however, on the countries from the Eastern and Central European region.

The methodology will be mostly based on the tools of financial econometrics.

Cílem práce bude formulace doporučení pro daňovou politiku ve vybraných zemích.

Předpokládá se také zkoumání vlivů dalších fiskálních proměnných a jejich vztahu ke zdanění.

Anotace: Cílem je porozumět odvětví vodáren, získat relevantní data o jejich nákladech a s pomocí panelové metody COLS a SFA odhadnout jejich efektivnost a vyvodit závěry pro oblast regulace tohoto odvětví Preferovaná forma práce je "three essays".

Disertační práce bude zaměřena na zkoumání vlivu jednotlivých typů daní na ekonomický růst prostřednictvím pokročilejších ekonometrických metod.

DP bude obsahovat doporučení k udržení či zvýšení konkurenční pozice země.

Disertační práce je zaměřena na vymezení vybraných regionů EU a analýzu jejich konkurenční pozice v rámci zvolené regionální úrovně NUTS.

Hodnocení postavení eura v mezinárodních vztazích (obchod, rezervy, finanční trhy aj.).

Stabilita kurzu eura a možnost krize eura (hypotetická měnová krize).

SHOW COMMENTS

Comments Economic Geography Dissertations

The Latest from superfrenchbulldog.ru ©