Graham Turnbull Essay Competition 2011

Chess composition in TORUN - Marek Kwiatkowski, program Fancy, lohy polskch skladatel Hilmar's Homepage - Hilmar Klaus = Hilmar Ebert. Pavel Kamenk - achov umn (obsahy, rozhod a odkazy na vsledky od r.1994, stav eitelsk soute U.) Lubomr Ursta - problmov ach, eitelsk sout achovho umn Zdenk Zvodn - achov metodick zpravodaj, nakladatelstv SNZZ (t i problmov ach), databanky z publikac SNZZ. Vysokokolsk ach v Brn - historie achu, asopis Kolt, Zpravodaje UNI (v ronku 1982-83 rozshl lnek Problmov ach a praktick partie). Miroslav Henrych - problmov hldka na strnkch SK DDM Slan.

Tags: Essay On Rabindranath TagoreAssumptions In Research ProposalWriting Papers In CollegeElia Essayist 19th CenturyFashion Industry Persuasive EssayChicago School Of Professional Psychology Admissions EssayCreative Writing Classes Monmouth County NjThesis Statement For The Movie Glory

V (moj) sekci e-books najdete srii pmch link na PDF soubory se skvlmi knihami tohoto autora (nap. Na tto strnce m zaujal i zpis een pomoc achovch "font", ve skutenosti je to ale eeno grafikou. Photoalbum Of Chess Composers - tm 100 fotografi achovch skladatel (pevn z kongresu v Bratislav 1993 s jejich podpisy), prbn doplovny dal. e by zklad celosvtov databze fotografi achovch skladatel? Aktuln zprvy, achov hldky, pehled problmov literatury. achov skladba (obsahy, rozhod a odkazy na vsledky 1989-2013). Brouru je mono objednat e-mailem u Miroslava Henrycha.

"Top Helpmates", "Early Helpmates", ...), kter jsou voln ke staen! Leonardo Mano's chess pages - brazilsk strnka, ada loh objasujc jednotliv achov tmata a nechyb ani exoproblmy. Strate Gems - americk asopis Strate Gems - v souasn dob jeden z nejlepch na svt. Problem online 2004-2008 - Croatian Internet Chess Problem Magazine. Na podstrnce "Kalend akc" jsou t termny schzek praskch problemist! Osobn strnky eskch problemist / personal pages Vclav Kotěšovec (= tato strnka, this page) - chess problems, programs, photos and links. Alexander Fica - na strnkch achovho klubu DDM Praha 6 Blog zlnskho problemisty - Vladimr Janl, lohy tohoto autora, blog. Autor zde systematicky publikoval rekordn lohy a obas i originly. Karel Mokr - Chessbookshop - online achov prodejna, nhledy jednotlivch titul. Ludk Sedlk - kdysi nadjn skladatel studi, kter se bohuel u kompozici nevnuje, pesto u achu zstal a jeho lnek o "achovm vlaku" stoj za peten.

’ : The winner will receive £500 from the Graham Turnbull Memorial Fund.

The runner-up receives book tokens to the value of £250. The prize-giving event will take place at the Law Society in late June 2012, where the winner may give a short speech.

Suomen Tehtvniekat (English) - hlavn vsledky sout z tohoto finskho asopisu. tahem od Josefa Krejcika z m (jak se dalo oekvat) nkolik vedlejch ji 10.

V sle 4-5/2000 byly informace o internetovch strnkch vnovanch problmovmu achu.

Rubrika v Ku D bohuel od 16.7.2010 u nen na internetu, ale titn v novinch natst vychz dl! Kopie vech rubrik poskytl Tom Zach, zatm 5 let z 10 let, podbrdske_noviny_2011_2015(12,2 MB) (added ) Novoborsk achov server - Zaujmou zde dv srie lnk, vod do een achovch problm, pe Michal Dragoun a achov program Rybka, pe Emil Vlask. Bohuel osud tohoto asopisu (vetn jeho lohov sti) je dle nejist, protoe zemel jeho vydavatel Betislav Modr (*15.4.1946 - 7.5.2014). Velmi dobr ronk okoenn skladatelskou i eitelskou sout!

Podbrdsk noviny - obsahuj hldku "achov problmy", ve kter najdeme vdy 1 lohu na diagramu. achov tdenk - asopis, kter vydv "Prask achov spolenost". (added 31.7.2011) narodni_listy_1907(14,3 MB) - Dokonce jet i v tomto roce pokrauje uveejovn loh zaslanch do soute z roku 1905 (kad je oznaena nadpisem "Z lohov soute Nrodnch list").

Ke staen jsou cel noviny v PDF (k dispozici je t archiv starch sel). asopis vychz jednou za 14 dn, achov hldka je jednou za msc (v roce 2009 to bylo v lichch slech). Po zaregistrovn je mon sla dostvat zdarma e-mailem.

Nepravideln vychzej lnky z oblasti problmovho achu, kter pe Josef Marlek.

SHOW COMMENTS

Comments Graham Turnbull Essay Competition 2011

The Latest from superfrenchbulldog.ru ©