Topics For Dissertation

The aim of this thesis is to design prediction model of corporate financial situation based on the empirical data.Připravenost české ekonomiky k zavedení eura – vyhodnocení nominální a reálné konvergence k eurozóně.Cílem avizované disertační práce je zkoumání rozdílnosti dopadů distorzních a nedistorzních daní na jednotlivé formy ekonomické aktivity s úkolem nalézt doporučení pro tvůrce daňové politiky a zákonodárce v otázce nastavení daňového mixu.Dluhová krize v eurozóně, její vývoj a perspektivy. Hodnocení změn v eurozóně (stabilizační mechanismy, bankovní a fiskální unie aj.) a jejich dopady na závazek převzít euro.Vývoj vztahu podniků (velké podniky, MSP) k zavedení eura.The theoretical contribution will be a verification of the predictive power of models already well established in the literature; although they were not created on the sample data from the Czech and Slovak companies.Regarding to Basel III the requirements for new debt for companies have changed.Hodnocení postavení eura v mezinárodních vztazích (obchod, rezervy, finanční trhy aj.).Stabilita kurzu eura a možnost krize eura (hypotetická měnová krize).Before submitting an application, one must select a research subject field for the thesis, and contact a potential supervisor.After selecting the thesis topic, each applicant of a doctoral programme is obliged to meet a potential supervisor and discuss the thesis research subject field with him/her.

SHOW COMMENTS

Comments Topics For Dissertation

The Latest from superfrenchbulldog.ru ©